Projekty - Leśna Stacja
552
page-template-default,page,page-id-552,page-parent,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

PROJEKT

Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2021 roku

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 15.11.2021-31.10.2022, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania – 35 817,90 PLN.

Dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji – 18 300 PLN.

Zadanie polegało na zrealizowaniu zajęć, warsztatów terenowych i stacjonarnych poświęconych ochronie przyrody i ekologii Borów Tucholskich w ramach zielonych szkół dla uczniów z województwa pomorskiego.

Planowany efekt ekologiczny zakładał podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w następujących obszarach:

– Zależność występująca w środowisku naturalnym, budowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w środowisku, przyczyn ich powstawania oraz ich wartościami

– Znajomość rodzajów i form ochrony wód oraz sposobów jak oszczędzać wodę w domu

– Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia u dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

– Zapoznanie się ze współczesnymi metodami badań środowiskowych oraz rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy uzyskiwanych informacji

– Podnoszenie świadomości odbiorców o zwierzętach

– Poznanie gatunków zwierząt zamieszkujących Bory Tucholskie

– Kontakt z naturą sprzyjający zdrowemu trybowi życia

– Podnoszenie świadomości o zagrożeniach środowiskowych

– Zwiększona motywacja w celu ochrony środowiska

– Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej oraz
podnoszenie świadomości ekologicznej wśród beneficjentów pośrednich: rodzin dzieci uczestniczących w zajęciach, uczniów przeszkolonych, korzystających z oferty ośrodka.

Efekt rzeczowy:

Z oferty HCEEiZR przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 353 dzieci i młodzieży; kadra edukatorów leśnych i animatorów przeprowadziła około 200 godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych i animacyjno-sportowych w formie wędrówek ścieżkami dydaktycznymi oraz innymi trasami leśnymi, nocnych wędrówek po lesie, gier terenowych, dyskusji, eksperymentów, projekcji filmowych, zajęć plastycznych, pogadanek, głośnych lektur, gier zespołowych i innych. W ramach współpracy z WFOŚ Gdańsk przeprowadziliśmy edukację ekologiczną dla 353 uczestników, co daje 4938,4 osobogodzin. W zajęciach udział brało SP Smętowo Graniczne, SP z Kłodawy, Sp nr 5 z Tczewa, Technikum Samochodowe z Gdańska, klasy 2,3 oraz jedna klasa 5 ze Szkoły Podstawowej z Kaliska, klasy 1-5 ze Szkoły Podstawowej z Pieców, klasa 2 ze szkoły podstawowej z Brus.

PROJEKT

Projekt „Wiesz co jesz” na potrzeby edukacji ekologicznej na terenie HCEEiE „Leśna Stacja” oraz uporządkowania otoczenia

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 01.03.2022-30.06.2022

Wreszcie nadszedł czas na uporządkowanie terenu wokół Leśnej Stacji. W trakcie porządkowania terenu postanowiliśmy rozwinąć bazę edukacyjną oraz bazę sportową Centrum, a pod hasłem „wiesz co jesz” zorganizowaliśmy demonstracyjną uprawę ekologiczną z własnymi nowalijkami, którą opiekować się będą nasi młodzi uczestnicy Zielonych Szkół. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zadania bez wsparcia Mecenasa Głównego, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie.

MECENAS GŁÓWNY ZADANIA ENERGA GRUPA ORLENwww.energa.pl , w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA

                                                                           

                                     

PROJEKT

Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2019 roku

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 01.04.2019-30.04.2020, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Gdańsku.

Celem zadania było funkcjonowanie i rozwój jednostki szkoleniowo-edukacyjnej, jaka jest HCEEiZR „Leśna Stacja” ZHP Chorągwi Gdańskiej w Leśnej Hucie.

W wyniku realizacji zadania powiększono zaplecze sprzętowe ośrodka i wzbogacono zasoby edukacyjne. Zwiększono możliwości pobytów licznych grup i prowadzenia zajęć poprzez wykonanie dodatkowej łazienki, co podniosło komfort i standardy sanitarne pobytów edukacyjnych dużych grup dzieci i młodzieży.

Kontynuowano współpracę z doświadczonymi edukatorami przyrody i nawiązano nowe współprace.

W okresie realizacji zadania z oferty edukacyjnej i pobytów w HCEEiZR skorzystało około 1650 osób, w tym dzieci w wieku przedszkolno-wczesnoszkolnym, młodzież ze szkół podstawowych i średnich, harcerze w różnym wieku, osoby dorosłe (w tym zwłaszcza grupy rodzinne z dziećmi).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 403 855,28 zł; w tym 226 021,74 zł stanowiła dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Sprawozdanie z realizacji projektu

PROJEKT

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – termomodernizacja budynku

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt zakładał termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszu oraz ociepleniu dachu. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe i część okien. Inwestycja została wykonana przy udziale profesjonalnych firm zewnętrznych oraz pracy społecznej członków. Dzięki termomodernizacji zmniejszy się zużycie energii o 301,61 GJ w skali roku (zmniejszy się zużycie peletu oraz energii elektrycznej). Ponadto zmniejszeniu ulegnie również emisja zanieczyszczeń do powietrza: pył: 0,018 Mg/rok, SO2: 0,002 Mg/rok, NOx (tlenki azotu): 0,018 Mg/rok, CO: 0,071 Mg/rok.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 249 099,60zł
kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 195 000,00zł

PROJEKT

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – stworzenie programu edukacyjnego z zakresu ekologii wodnej wraz z przystosowaniem i wyposażeniem obiektu do prowadzenia zajęć

Program edukacji ekologicznej przewiduje bloki zajęć o następującej tematyce:

  • Woda jako źródło wszelkiego życia – warsztaty, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się dlaczego woda jest tak istotnym związkiem na ziemi. W trakcie zajęć uczestnicy będą m.in. badali właściwości fizyczno-chemiczne wody.
  • Życie zwierząt wodnych – uczestnicy dowiedzą się jakie zwierzęta i organizmy można spotkać w poszczególnych zbiornikach wodnych. Będą mogły zaobserwować życie wodne w pobliskim jeziorze Wieck.
  • Woda w naszym życiu – zajęcia opowiadające o tym, jakie znaczenie ma obecność wody w życiu zwierząt i roślin występujących na lądzie. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi w trakcie nocnych warsztatów uczestnicy będą w stanie zaobserwować występujące zwierzęta nad jeziorem Wieck.
  • Zanieczyszczenia wód i możliwości jej ochrony – blok warsztatów uświadamiający w jaki sposób najczęściej i najdotkliwiej zanieczyszczane są wody w naszym środowisku. Możliwości ochrony wody z perspektywy globalnej jak i naszego gospodarstwa domowego.

Ponadto w ramach projektu przygotowano przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Trasa ścieżki została wytyczona we współpracy z Nadleśnictwem Kaliska, a jej długość to 18km.

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt zakładał stworzenie szczegółowego programu edukacji ekologicznej z zakresu ekologii wodnej oraz przystosowanie Harcerskiej Bazy Obozowej w Leśnej Hucie, będącej siedzibą Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju, oraz okolicznych terenów do jego realizacji.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 69 541,93 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 60 000,00zł