Author: Leśna Stacja

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 15.11.2021-31.10.2022, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Gdańsku. Celem zadania było funkcjonowanie i rozwój jednostki szkoleniowo-edukacyjnej, jaka jest HCEEiZR „Leśna Stacja” ZHP Chorągwi Gdańskiej w Leśnej Hucie. W wyniku realizacji zadania powiększono zaplecze sprzętowe ośrodka i wzbogacono zasoby edukacyjne. Zwiększono możliwości pobytów licznych grup i prowadzenia zajęć...

Wreszcie nadszedł czas na uporządkowanie terenu wokół Leśnej Stacji. W trakcie porządkowania terenu postanowiliśmy rozwinąć bazę edukacyjną oraz bazę sportową Centrum, a pod hasłem "wiesz co jesz" zorganizowaliśmy demonstracyjną uprawę ekologiczną z własnymi nowalijkami, którą opiekować się będą nasi młodzi uczestnicy Zielonych Szkół. Nie bylibyśmy...