Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2022 roku

Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2022 roku

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 15.11.2021-31.10.2022, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Gdańsku.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt.

Celem zadania było funkcjonowanie i rozwój jednostki szkoleniowo-edukacyjnej, jaka jest HCEEiZR „Leśna Stacja” ZHP Chorągwi Gdańskiej w Leśnej Hucie.

W wyniku realizacji zadania powiększono zaplecze sprzętowe ośrodka i wzbogacono zasoby edukacyjne. Zwiększono możliwości pobytów licznych grup i prowadzenia zajęć poprzez wykonanie dodatkowej łazienki, co podniosło komfort i standardy sanitarne pobytów edukacyjnych dużych grup dzieci i młodzieży.

Kontynuowano współpracę z doświadczonymi edukatorami przyrody i nawiązano nowe współprace.

W okresie realizacji zadania z oferty edukacyjnej i pobytów w HCEEiZR skorzystało około 907 osób, w tym dzieci w wieku przedszkolno-wczesnoszkolnym, młodzież ze szkół podstawowych i średnich, harcerze w różnym wieku, osoby dorosłe (w tym zwłaszcza grupy rodzinne z dziećmi).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 238 000 zł; w tym 200 000 zł stanowiła dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Sprawozdanie z realizacji projektu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.